PROINS d.o.o.
info@proins-instalacije.si

Javne ustanove

 • ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
 • ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA-FUŽINE
 • ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA-MOSTE
 • UKC LJUBLJANA
 • UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT SOČA, Ljubljana
 • ZDRAVSTVENI DOM KRANJ
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Grosuplje
 • OKOLOŠKI INŠTITUT, Ljubljana
 • LEKARNA ŠKOFJA LOKA
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Logatec
 • ŠPORTNA DVORANA, Horjul
 • VRTEC, Horjul
 • MODERNA GALERIJA, Ljubljana
 • MAGISTRAT, Ljubljana
 • SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
 • VZGOJNO DELOVNI CENTER Ljubljana-Šiška
 • VZGOJNO DELOVNI CENTER Radovljica
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV,  Radovljica
 • LJUBLJANSKI GRAD
 • OŠ MARTINA KRPANA, Ljubljana
 • VRTEC MRAVLJINČEK, Ljubljana
 • OŠ VIITA KRAIGHERJA, Ljubljana
 • OŠ KOŠANA
 • INŠTITUT ZA PATOLOGIJO
 • VRTEC ROVTE
 • ŽALE, PLEČNIKOVE DELAVNICE, Ljubljana
 • ŽALE, PROPILEJ, Ljubljana
 • DOM STAREJŠIH OBČANOV, Tisje
 • RS MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, POLICIJA Ljubljana
 • RS MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE, UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
 • TELEMACH – POSLOVNA STAVBA, Ljubljana
 • ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV OBČINE PIRAN (Občina Piran, Vrtec Morje Lucija, ŠD Lucija, Vrtec Mornarček 2-enoti, OŠ Cirila Kosmača, EPI Center)
 • ZDRAVSTVENI DOM BLED, Bled
 • UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA, IZPOSTAVA MOSTE POLJE, PROLETARSKA 1– ENERGETSKA SANACIJA
 • OŠ MAJDE VRHOVNIK, Ljubljana
 • OŠ SOSTRO, Ljubljana
 • OŠ BEŽIGRAD, Ljubljana
 • ZZZS, Ljubljana
 • ZD KRANJ, Kranj
 • OŠ ZADOBROVA, Ljubljana
 • JEKO, Jesenice
 • BANKA SLOVENIJE, Ljubljana
 • RTP ZLATO POLJE – ELEKTRO GORENJSKA, Kranj
Seznam referenc