PROINS d.o.o.
info@proins-instalacije.si

Pogodbeno vzdrževanje

Skrb, da bo vaš sistem deloval brezhibno in nemoteno, lahko s sklenitvijo pogodbe o dolgoročnem vzdrževanju vašega sistema prepustite nam. Namen pogodbenega vzdrževanja je odpravljanje manjših nepravilnosti še preden se pojavijo večje težave v delovanju opreme. Vzdrževalec bo vaše sisteme dobro poznal (vsekakor bolje, kot če bi klicali servis, kjer mora serviser sproti spoznavati sistem), kar pripomore k hitrejšemu reševanju težav. V primeru nepredvidenih okvar ali novih funkcionalnih zahtev je posege v sistem potrebno opraviti v dogovorjenem času. Ta čas je odvisen od tega, kako pomembni so poslovni procesi v podjetju. Odzivne čase pa si lahko zagotovite le s pogodbenim vzdrževanjem.

Pogodbeno vzdrževanje zajema:

  • vnaprej znane stroške vzdrževanja in pregleden nadzor nad stroški vzdrževanja
  • servisiranje na lokaciji naročnika,
  • kratek odzivi čas in rok popravila,
  • po potrebi daljšo prisotnost serviserja na lokaciji naročnika,
  • nadomestno opremo v primeru, da napake ni možno odpraviti v dogovorjenem roku,
  • hitra pomoč.