PROINS d.o.o.
info@proins-instalacije.si

Hidroforne postaje in črpališča

Izvajamo  montažo  novih  hidrofornih  postaj ter protipožarnih črpališč in obnovo ter redno vzdrževanje  obstoječih.  To  so  postrojenja, ki  ne  smejo  zatajiti  niti  v  najtežjih  pogojih obratovanja, zato njim namenimo še dodatno pozornost pri izvedbi.