PROINS d.o.o.
info@proins-instalacije.si

Industrijski objekti

Nepravilno  in  nekakovostno  izvedene  strojne  inštalacije  se  v industriji kažejo predvsem v puščanju inštalacij, prevelikih tlačnih izgubah in s tem v slabi energetski učinkovitosti sistema. V velikih industrijskih  sistemih  to  pomeni  nepotrebno  povečanje  stroškov obratovanja, zato je odlična izvedba strojnih inštalacij še toliko bolj pomembna.

V  industriji  se  zaradi  širitve  in  predelav  proizvodnih  sistemov nemalokrat dogajajo razne dograditve in spremembe napeljav. Zato je dosledno sledenje projektni dokumentaciji ključnega pomena za zanesljivo delovanje sistemov.

Naša  ekipa  strokovnjakov  za  izvedbo  industrijskih  inštalacij  je usposobljena  tudi  za  izdelavo  varjenih  spojev  na  cevnih  razvodih večjih premerov.