PROINS d.o.o.
info@proins-instalacije.si

Komprimiran zrak in tehnološki razvodi

Strokovna  izvedba strojnic zagotavlja urejenost, logičen potek inštalacij ter  razporeditev opreme,  preglednost, dostopnost do posameznih komponent sistema  v  primeru kasnejših predelav ter samega vzdrževanja sistema.

Z dolgoletnimi izkušnjami in poznavanjem sistemov vam zagotavljamo kvalitetno izvedbo strojnic tako za komprimiran zrak, kot tudi za tehnološke procese. Tako velik del naših storitev predstavlja tudi izvedba strojnic stisnjenega zraka s postavitvijo ključnih elementov (kompresor, sušilniki, zalogovniki zraka,…) ter povezanih razvodov do porabnikov proizvodnih procesov.

Prav tako nudimo izvedbo tehnoloških razvodov procesne hladne vode (hlajenje strojev proizvodnih aplikacij) in ostalih razvodov v industriji (razvodi pare, termo olja,…).