PROINS d.o.o.
info@proins-instalacije.si

Plinske inštalacije

Plinske inštalacije zahtevajo izvedbo po strogih predpisih o varnosti plinskih naprav in napeljav.  Za to izvajamo dela na osnovi projekta za izvedbo PZI ter skladno z navodili distributerja plina. Na osnovi kakovostno izvedenih  inštalacijskih del in opravljenem tlačnem preizkusu plinske inštalacije, predstavnik distributerja opravi pregled ustreznosti izvedbe. Po odobritvi, sklenjeni pogodbi z distributerjem plina in dovodu plina v plinsko napeljavo, naši monterji opravijo zagon plinske peči, vas poučijo o ravnanju s plinsko inštalacijo ter vam predajo vso potrebno  dokumentacijo in navodila za obratovanje in vzdrževanje.